BMW Expo-ParkHannover, 2007

Architektur

RTW Architekten

Bauherr

BMW AG

Fotograf

Markus Bredt